POINTS FIELD GOAL TURNOVERS REBOUND
PER GAME PERCENTAGE PER GAME PERCENTAGES
OWN OPP. OWN OPP. OWN OPP. OFF DEF TOT
Boston 113.0 107.0 .415 .482 15.0 20.0 .229 .872 .517
Cleveland 80.0 98.0 .385 .456 17.0 11.0 .200 .822 .511
Golden State 113.0 92.0 .543 .400 15.0 13.0 .270 .932 .630
Houston 104.0 101.0 .470 .438 11.0 14.0 .182 .725 .440
Indiana 98.0 80.0 .456 .385 11.0 17.0 .178 .800 .489
Miami 103.0 130.0 .449 .474 18.0 11.0 .233 .653 .457
Milwaukee 107.0 113.0 .482 .415 20.0 15.0 .128 .771 .483
Minnesota 101.0 104.0 .438 .470 14.0 11.0 .275 .818 .560
New Orleans 97.0 95.0 .477 .378 15.0 12.0 .159 .737 .485
Oklahoma City 116.0 108.0 .482 .471 17.0 14.0 .214 .804 .523
Philadelphia 130.0 103.0 .474 .449 11.0 18.0 .347 .767 .543
Portland 95.0 97.0 .378 .477 12.0 15.0 .263 .841 .515
San Antonio 92.0 113.0 .400 .543 13.0 15.0 .068 .730 .370
Toronto 114.0 106.0 .532 .477 17.0 14.0 .147 .846 .521
Utah 108.0 116.0 .471 .482 14.0 17.0 .196 .786 .477
Washington 106.0 114.0 .477 .532 14.0 17.0 .154 .853 .479

___

OVERTIME 3 PTS. 10 PTS.
GAMES OR LESS OR MORE
W L W L W L
Boston 1 0 0 0 0 0
Cleveland 0 0 0 0 0 1
Golden State 0 0 0 0 1 0
Houston 0 0 1 0 0 0
Indiana 0 0 0 0 1 0
Miami 0 0 0 0 0 1
Milwaukee 0 1 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 1 0 0
New Orleans 0 0 1 0 0 0
Oklahoma City 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 1 0
Portland 0 0 0 1 0 0
San Antonio 0 0 0 0 0 1
Toronto 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0